POTERY

Podlaha – je to dôležitá, prostredie dotvárajúca vrstva, ktorú všetci vnímame a po ktorej sa pohybujeme.

To, čo výrazným spôsobom determinuje výsledné vlastnosti podlahy, sa však nachádza pod ňou – je to poter.

Problém poterov spočíva v tom, že v momente aplikácie sú vo forme zavlhnutej zmesi, a preto mnohé stavebné firmy riešia ich dopravu z miesta prípravy na miesto aplikácie manuálne.Tento systém je anachronizmom a pokojne ho možno prirovnať k distribúcii pitnej vody vedrami.

 

Typy poterov

V tejto sekcii môžete nájsť typy poterov, ktoré naša firma vykonáva, nájdete tu však iba krátke informácie. Viac informácií sa dozviete z menu potery.

Cementové potery

Už desaťročia overená kvalita a tvrdosť betónu zaručuje ich 99% spolahlivosť.

Liate potery - anhydrity

Anhydritová zmes pre liate podlahy predstavuje novú generáciu podlahových hmôt pre vnútorné použitie v novostavbách i rekonštrukciách, bytových a kancelárskych objektoch pre plávajúce potery, pre podlahové vykurovanie a pod.

Spádové potery

Sú pieskovocementové potery sťahované do spádu. Spádové potery si našli veľmi dobré uplatnenie najma v garážach, v objektoch so šikmými strechami, balkónoch, terasách, v bytovej výstavbe s plochými strechami.

Polystyrénbetóny

Polystyrenbetón je tekutá homogénna betónová zmes vyrábaná priamo na stavbe v mobilnom zariadení.

Penobetóny

PBG je zmes cementu, vody, prísad, prímesí a technickej peny.

Technológie, ktoré využívame

Miešania priamo na stavbe pomocou betónového čerpadla a doprava poteru na určené miesto max do vzdialenosti 100m horizontálne a vertikálne max do 30metrov zaistená strojom

  • maximálný výkon spracovateľného poteru až do 250m2 za deň
  • vyhotovenie v zateplenom priestore do min nočnej teploty -5C
  • cenová výhoda pre stavby všetkých veľkostí

Základom týchto strojov je tlaková nádoba, v ktorej je uložený miešací mechanizmus. Všetky komponenty, vchádzajúce do poteru, sú umiestené do tlakovej nádoby, zavlhčené požadovaným množstvom vody a dokonale premiešané miešacím mechanizmom pracujúcim na princípe núteného miešania. Vlastné miešanie sa uskutočňuje v uzavretej tlakovej nádobe s pretlakom vzduchu približne do 10 barov, kde tlakový vzduch zabezpečuje prevzdušnenie zmesi a tým podporuje jej rýchlejšie a kvalitnejšie premiešanie. Výsledkom spolupôsobenia núteného miešacieho mechanizmu a tlakového vzduchu je kvalitne premiešaná homogénna poterová zmes, ktorá je pripravená na aplikáciu za približne 90 až 120 sekúnd miešania

Zmes sa dopravuje na miesto použitia tlakovým vzduchom po hadiciach. V skutočnosti miešacia lopatka vtlačí dávku poterovej zmesi do vyústenia tlakovej nádoby, v ktorom je posunutá tlakovým vzduchom. Za ňou nasleduje ďalšia dávka zmesi a opäť vzduch. Takto sa zmes dopraví na koniec hadice, ktorej vyústenie je tangenciálne pripojené k rotačnej ploche. Tu odovzdá svoju kinetickú energiu získanú dopravou a padá na miesto použitia.

Dieslové čerpadlo BRINKMANN Estrich Boy DC 260/45

Novinkou je bezprašné nasávanie vzduchu zhora, čím sa uchovává čistý vnútorný priestor motora. Chladič dieselového motora s kvapalinovým chladením je taký veľký, že neohrozí prehriatie stroja. Podvozok EstrichBoya sa priraďuje k robustným typom vo svojej triede. Nízke ťažisko a celistvosť zariadenia umožňujú jednoduchú manipuláciu so strojom na stavenisku.stroj-BrinkmannEstrich-BoyDC260-45-poter
Technický popis

Výkon:

Dopravné množstvo 4,0 m3/h,

Dopravná vzdialenosť 170 m

Dopravná výška 30 m

Hmotnosť: 1480 kg

Dĺžka: 4000 mm, šírka: 1480 mm, výška: 1380 mm

Zahladenie betónového poteru s DYNAPAC BG21

Na zahladenie betónového poteru používame hladičku DYNAPAC BG21, ktorá je určená na hrubé i jemné strojové hladenie betónových podláh. Vďaka svojmu malému priemeru taniera 60cm je dobre prispôsobiteľná pre prácu v obmedzených priestoroch s rovnakým výsledkom práce ako hladičky iných veľkostí.

logo

Snažíme sa o to, aby bol klient absolútne spokojný s vykonanou prácou. Neustále inovujeme technológiu spracovania podláh jednak pre občiansku vybavenosť a tiež pre priemysel.

PREČO POTERY OD NÁS
Kontaktné údaje

Copyright © 2022 ESTRIT. Všetky práva vyhradené