Polystyrénbetóny

Polystyrenbetón je tekutá homogénna betónová zmes vyrábaná priamo na stavbe v mobilnom zariadení:

 •  miešačka
 •  šnekové čerpadlo
 •  tlakové hadice

Možnosť použitia

 •  predovšetkým pre spádovanie plochých striech, pri rekonštrukciách i na novostavbách
 •  vyrovnávanie podkladov pod anhydritové potery
 •  súčasť konštrukcie podláh
 •  výplň stavebných konštrukcií ( klenby, mosty, stropy)

Prínos

 •  vysoká produktivita práce
 •  zníženie hmotnosti stavebných a strešných konštrukcií, podláh až o 50%, malé preťaženie nosnej konštrukcie
 •  nehorľavosť
 •  rozmerová stálosť
 •  jednoduchá možnost výroby podľa požadovanej hmotnosti a pevnosti
 •  možnost priamo natavovať bitumenové pásy
 •  možnost mechanického kotvenia strešnej krytiny (PVC a TPO fólie) pri celkovej objemovej hmotnosti min. 600 kg/m³

Zloženie

 •  voda
 •  cement
 •  polystyrénové granule 0-5mm
 •  prísady

Doprava

 •  Doprava zmesi na stavbe do vzdialenosti vertikálne až do 60m a horizontálne až do 140m.
 •  Zmes sa aplikuje na konštrukcie ako betón, trapézový alebo vlnitý plech, vlnitý eternit, guma, pôvodná strešná krytina a iné málo savé materiály. Savý podklad sa ošetrý vhodným izolantom ako asfaltové pásy, PVC fólie, PE fólia lepená v spojoch.
 •  Pre zlepšenie tepelne – izolačných vlastností je možné pod ľahké betónové zmesi rozložit veľkoplošné polystýrenové dosky.
 •  Pre spádovanie plochých striech je vhodné ponechat pôvodné strešné krytiny.
logo

Snažíme sa o to, aby bol klient absolútne spokojný s vykonanou prácou. Neustále inovujeme technológiu spracovania podláh jednak pre občiansku vybavenosť a tiež pre priemysel.

PREČO POTERY OD NÁS
Kontaktné údaje

Copyright © 2022 ESTRIT. Všetky práva vyhradené