PODLAHOVÉ KÚRENIE

Podlahové vykurovanie patrí k nízkoteplotným sálavým systémom.

Podlahové vykurovanie delíme na 2 druhy a to :

  •  teplovodné
  •  elektrické

 Teplovodné podlahové vykurovanie už od 29,25€

Cena obsahuje:

Rozdeľovač, trubky podlahového vykurovania, hlavné rozvody ku kotlu, natlakovanie.

Skladba podlahy:

  •  PE fólia
  •  Polystyrén hrúbky 50mm
  •  Hliníková reflexná fólia
  •  Dilatačné pásy
  •  Cementový poter hrúbky 50mm s plastifikačnou prísadou

V cene sú všetky montážne práce do 100km od DS po stavbu a späť. Pri optimálnych podmienkach sú práce ukončené do 5 kalendárnych dní.

Teplovodné vykurovanie

Teplovodné rozvody podlahového vykurovania sú zaliate v betónovom lôžku pod podlahovou krytinou spolu s vrstvou tepelnej izolácie. Teplota vykurovacej vody v podlahovom kúrení dosahuje najviac 55 ºC, takže základnou podmienkou je nízkoteplotný zdroj tepla alebo kombinácia klasického zdroja s akumuláciou teplej vody v zásobníku. V dnešnej dobe sa čoraz najviac používajú tepelné čerpadlá typ vzduch – voda.

Pri teplovodnom vykurovaní sa používajú vykurovacie rúrky z plastu a hliníka tzv. plast-hliník.. Obozretný treba byť najmä pri plastových rúrkach podlahového vykurovania. Mali by mať kyslíkovú tesniacu bariéru, aby sa zabránilo prenikaniu kyslíka do ich útrob. Ak sa totiž kyslík dostane do vykurovacej vody, mohol by spôsobiť koróziu kovových častí celého vykurovacieho okruhu. 

Teplovodné vykurovanie sa dá realizovať dvoma spôsobmi a to: 

 mokrý systém

 suchý systém

Používanejším je systém na mokro, kedy sa vykurovacie rúrky zalievajú do cementového poteru alebo liateho poteru priamo nad tepelno-akustickou izoláciou. Ak je zmes zušľachtená plastifikačnou prísadou vhodnou na tvarovanie, dokonale obalí hadice. Mokrý spôsob montáže podlahového vykurovania sa viac odporúča pre novostavby. 

Pri suchom systéme vykurovania sa rúrky vkladajú do prefabrikovaných tvarovaných platní, kde ich od poterovej vrstvy oddeľuje separačná fólia. Nevýhodou je zhoršený prenos tepla z dôvodu vzduchovej medzery medzi vykurovacím rúrkami a poterom. Tento spôsob sa preto využíva skôr pri rekonštrukciách.

Elektrické vykurovanie

V prípade elektrického vykurovania sa pod podlahovú krytinu, ktorou býva najčastejšie plávajúca podlaha alebo dlažba, inštalujú vykurovacie vodiče, fólie alebo rohože. Tieto bývajú zvyčajne uložené do betónovej mazaniny alebo priamo pod podlahu, kedy ide o priamy ohrev. Elektrické podlahové vykurovacie sústavy- hlavne samolepiace rohože, sa výborne uplatnia hlavne pri rekonštrukciách starších bytov. Možno ich totiž inštalovať priamo na betónový povrch, ba dokonca aj na starú dlažbu, len potrebné uložiť ich do vrstvy tmelu. 

Odborníci doporučujú používať podlahové kúrenie len v dobre izolovaných domoch. Najlepšie sa kombinuje s kondenzačným kotlom a tepelným čerpadlom. Samozrejmosťou je však aj automatická regulácia teploty, prípadne je možné vykurovaciu teplotu naprogramovať pomocou termostatu. 

Ak sme sa rozhodli pre podlahové kúrenie, čaká nás ešte výber vhodného druhu podlahoviny. Najvhodnejšie sú materiály s vysokou tepelnou vodivosťou, dobrou akumuláciou tepla no a samozrejme s vysokou trvanlivosťou. Týmto podmienkam vyhovujú hlavne veľkoplošné parkety s laminátovou alebo dyhovanou vrstvou, ktoré by nemali byť hrubšie ako 7 mm. Pokiaľ chcete podlahové kúrenie kombinovať s dlažbou alebo inou krytinou, poraďte sa pri kúpe s odborníkmi, ale v zásade platí, že je dobré siahnuť po produktoch menšej hrúbky. 

Podlahové kúrenie by malo byť inštalované tak, aby v najchladnejších dňoch v roku teplota jeho povrchu mala 29°C a pričom teplota v miestnosti by mala dosiahnuť 20°C.

Dodávka a montáž podlahového vykurovania

Pri montáži podlahového vykurovania s použitím systémovej dosky je dôležité dosiahnuť čím rovnejšiu spodnú vrstvu, aby sa systémová doska dokonale priľnala. Nakoľko sa na železobetónovej doske nachádzajú rozvody vody a elektriky je veľmi obtiažne a náročné dokonale pokryť priestory medzi týmito rúrkami polystyrénom. Naša spoločnosť aplikuje polystyrénbetón, ktorý dokonale obalý a vyplní priestor medzi rozvodmi a zároveň sa vytvorí rovný a pevný povrch na pokládku ďalšej vrstvy a to systémovej dosky s rúrkami podlahového vykurovania. Polystyrénbetón sa môže porovnávať s tvrdosťou podlahového polystyrénu EPS 200 S. V prípade použitia podlahového polystyrénu namiesto polystyrénbetónu musíme počítať s tvorbou smetí vo forme polytyrénových kúskov, ktoré sa nedajú použiť na výplň medzi rozvodmi a aj s nadmernou pracnosťou pokládky polystyrénových dosiek na základovú železobetónovú dosku. 

Polystyrénbetón je vyrábaný priamo na stavbe pomocou čerpadla a dopravovaný priamo na určené miesto. Tento stroj má presný objem tlakovej nádoby, čím sa docieli presné dávkovanie zmesi. V prípade použitia polystyrénbetónu sa vytvorí rovný povrch, ktorý bude dôležitý pri aplikácii poterov. Pri podlahovom vykurovaní je dôležité, aby sa nanášala vrstva poteru v rovnomennej hrúbke pre dokonalé prehriatie podlahy

Výhody a nevýhody podlahového kúrenia

logo

Snažíme sa o to, aby bol klient absolútne spokojný s vykonanou prácou. Neustále inovujeme technológiu spracovania podláh jednak pre občiansku vybavenosť a tiež pre priemysel.

PREČO POTERY OD NÁS
Kontaktné údaje

Copyright © 2022 ESTRIT. Všetky práva vyhradené