Penobetóny

Zloženie:

PBG je zmes cementu, vody, prísad, prímesí a technickej peny.

Prínosy:

 •  PBG vyrovná akúkoľvek nerovnosť podkladu a umožňuje realizovať konštantnú hrúbku poteru po celej ploche čím prispieva k minimalizácii reklamácií.
 •  spracováva sa ako samonivelačný poter
 •  denný výkon aj viac ako 40 m3
 •  vytvára ideálnu rovinu pre ďalšie vrstvy
 •  možnosť montovať následnú vrstvu už po 24 hodinách
 •  použiteľný aj pre priemyselné podlahy
 •  minimalizuje tvorbu odpadov
 •  má stabilnú pevnosť v tlaku v čase
 •  je rozmerovo stály aj po zatopení

Popis:

 •  PBG je ľahko čerpateľný na ktorékoľvek miesto stavby vertikálne až do výšky 45 m pri dĺžke hadíc až 140 m.
 •  je spracovateľný od naliatia do 60 min
 •  doporučená min. hrúbka celoplošne 40 mm
 •  doporučená min. hrúbka lokálne 10 mm
 •  doporučená max. hrúbka v jednom zábere 400 mm
 •  je nehorľavý – trieda A1
 •  je hygienicky nezávadný
 •  pevnosť v tlaku min 0,5 MPa
 •  objemová hmotnosť od 350 kg/m3

Princípy:

PBG je pre účely daného použitia optimalizovaný z pohľadu minimalizácie objemovej hmotnosti a tým aj vstupných materiálových nákladov. V prípade použitia PBG ako vyrovnávacia vrstva podlahy postačuje spravidla cement triedy CEM II/B-S 32,5R.

Skladba podlahy:

Nášľapná vrstva:

 •  kontaktná alebo oddelená (plávajúca)
 •  parkety, PVC, keramická dlažba, kamenná dlažba, koberec, iné
 •  ak PVC a dlažba potom má mať pružná podložka pod poterom hrúbku min. 10 mm 

Roznášacia vrstva:

 •  anhydritový samonivelačný poter
 •  cementový poter
 •  najčastejšie oddelený od podkladu
 •  podklad z penobetónu optimalizuje hrúbku poteru
logo

Snažíme sa o to, aby bol klient absolútne spokojný s vykonanou prácou. Neustále inovujeme technológiu spracovania podláh jednak pre občiansku vybavenosť a tiež pre priemysel.

PREČO POTERY OD NÁS
Kontaktné údaje

Copyright © 2022 ESTRIT. Všetky práva vyhradené